Z głębokim żalem dzielimy się wiadomością, że w dniu 15.10.2014 roku

zmarł Prof. Włodzimierz Lech Puchnowski

założyciel i Prezes Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich

w latach 1961-2013,
wieloletni kierownik Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki,

wybitny artysta, twórca Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego,
pedagog o wielkich zasługach dla nauczania gry na akordeonie
oraz rozwoju akordeonistyki w Polsce i na świecie,
wspaniały Człowiek.

Łączymy się w smutku z Rodziną Profesora.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich
 

 

Nabożeństwo żałobne dobędzie się dnia 22.10.2014 roku o godz. 13.00 w Kościele Św. Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3